Entitat / La Junta

La Junta

President: Joan Balateu i Gelada
Secretari: Francesc de Mir i del Pozo
Tresorer: Joan Llosas i Colongo
Vocals: Vanessa Duran i Barceló
  Lluís Juncà i Parés
  Anna López i Alabert
  Genís Matabosch i Giménez
  Pere Vilar i Soler