Bibliografia / Història / Prehistòria

Prehistòria

Alcalde i Gurt, Gabriel - Burjachs i Casas, Francesc; Els primers Mil·lenis
Quaderns d'Història d'Olot
 

Martin i Ortega, M. Aurora; L'arqueologia prehistòrica, protohistòrica i clàssica a la zona de l'antic comtat de Besalú. Estat de la qüestió
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983. p. 103-112