Bibliografia / Història / Antiga

Antiga

Corominas, Marta; Nota preliminar sobre el poblado romano de Besalú
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins  p. 307-314 - www.raco.cat
Breu memòria de la descoberta de la vila romana de Can Ring a Besalú