Bibliografia / Història / Moderna

Moderna

Egea Codina, Antoni; Notícies del domini directe de la cambreria del monestir de Sant Pere de Besalú sobre immobles de Figueres en el tombant dels segles XV i XVI. 
Annals de l' Institut d'estudis emprodanesos, núm. 28;  1995
 

Vidal i Pla, Jordi; Notes sobre els profilipistes de l'antic comtat de Besalú, durant la guerra dels segadors (1640-1652)
IV Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1980, p. 83-91