Bibliografia / Història / Medieval

Medieval

Adell i Gisbert, Joan; L'hospital de pobres de Santa Magdalena de Montblanc i l'arquitectura hospitalària medieval a Catalunya
Acta historica et archaeologica mediaevalia núm. 4, p. 239-263 esp.241-243; 1983 - www.raco.cat
Breu explicació de l'arquitectura de l'Hospital de Besalú
 

Baiges i Jardí, Ignasi - Cases i Loscos, M. Lluïsa; Documents dels segles XI al XIV conservats a l'arxiu municipal de Besalú
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983. p. 85-96
 

Bolòs i Masclans, Jordi; "Els molins protomedievals del comtat de Besalú i de les seves rodalies"
IV Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1980, p. 195-207
 

Bolòs, J. - Hurtado, V.; Atlas del comtat de Besalú (785-988)
Rafael Dalmau, 1998
 

Colomer, Joel; El comerç del drap a la vegueria de Besalú (1325-1340)
Annals del patronat d'estudis històrics d'Olot i Comarca, 2006, p. 25-40
 

Collelldemont, Pep; Besalú i les terres del comtat
El Punt, 1993
 

Freixes i Camps, Pere – Soler Masferrer, NarcísDescobriment de probables restes arqueològiques de la Sinagoga de Besalú
Revista de Girona p. 55-61 -  www.raco.cat
Descoberta de les restes de la sinagoga besaluenca, prop de la micvé
 

Grau i Montserrat, Manuel; Instrumenta Judeorum (1327-1328)
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983, p. 129-179
 

Murlà i Giral, Josep; Unes lletres papals sobre sant Aniol d'Aguja
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983. p. 42-48
 

Oliva Prat, Miquel; Importante descubrimiento arqueológico en Besalú
Revista de Girona, 1864, 4t trimestre, p. 57-60 – www.raco.cat
Descoberta de la micvé besaluenca, conté fotos i plànols
 

Pozo Ferrer, Montserrat del; La Pairalia Ferrer Noguer de Besalú
Annals de l’Institut d’Estudis Gironins, Vol XLIV, 2003, Girona, p. 185-232 - www.raco.cat
Historia de la pairalia Ferrer Noguer de Besalú
 

Sagrera, J. - Sureda, M. El poblament antic i medieval al voltant de Santa Maria de Besalú: les dades arqueològiques
Relíquies i arquitectura monàstica a BesalúAjuntament de Besalú, 2006.
 

Sagrera, Jordi, Les muralles de Besalú
Ajuntament de Besalú - Amics de Besalú, 2010
 
Salrach Marés, JM; El monestir de Sant Pere de Besalú i les relíquies de Sant Prim. Viatge pels misteris de la fe i de la política mil anys enrera
Relíquies i arquitectura monàstica a BesalúAjuntament de Besalú, 2006.
 

Solá-Morales, Josep M. Unas notas sobre el restaurado puente medieval de Besalú
Revista de Girona, p 53-60 - www.raco.cat
Breu recull de notícies sobre el pont medieval de Besalú
 

To i Figueras, Lluís; El comte Bernat Tallaferro de Besalú i el seu testament sacramental.
IV Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1980, p. 117-128