Activitats / Activitats Realitzades 2019 / Assemblea General ordinària
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |

Activitats 2019

ABRIL

Conferència Tiberi a la romana. Cuinar i menjar a l'època de Tiberi

FEBRER

Assemblea General ordinària

Assemblea General ordinària