Activitats / Activitats Previstes / XII Assemblea d'estudis: El territori de Besalú abans del comtat

Activitats Previstes

SETEMBRE

29 de setembre

Sortida cultural al castell de Montsoriu

XII Assemblea d'estudis: El territori de Besalú abans del comtat

Els Amics de Besalú i el seu comtat estem preparant la XII Assemblea d’estudis que durà per títol El territori de Besalú abans del comtat. L’àmbit territorial, per tant, abastarà, de forma més o menys completa, les comarques de la Garrotxa, el Pla de l’Estany, la Cerdanya i l’Alt Empordà.

 

Dies: 4 i 5 de novembre de 2016

Lloc: Besalú

L’estructura d’aquest congrés constarà de tres blocs temàtics / cronològics, encapçalats per una ponència marc, a cadascun dels quals s’admetran comunicacions que seran llegides en el marc dels actes.

És imprescindible que per llegir les comunicacions, prèviament s’hagi enviat un resum d’una extensió màxima d’una pàgina i que estaran disponibles per a tots els congressistes.

Les comunicacions es presentaran sota la supervisió d’un relator per cada bloc temàtic, que prèviament s’haurà llegit els resums i propiciarà un debat al final de cada sessió.

Els tres períodes/àmbits temàtics objecte d’estudi seran els següents:

1-    El món ibèric.
De la formació a la integració al model romà (segles VI – I aC)

2-    L’època romana.
Romanització, conquesta i explotació del territori (segle II aC – V dC)

3-    Període tardoromà i visigot,
fins a la formació del comtat (segle V - IX)
 
PROGRAMA
Lloc: Sala gòtica de Besalú

Divendres 4 de novembre
De 15:30 a 16:00h: Lliurament de documentació als congressistes
A les 16:00h: Inauguració del congrés
De 16:30 a 18:00h: Ponència a càrrec del Dr. Josep Burch i Rius, professor de la Universitat de Girona. El món ibèric. De la formació a la integració al model romà (segles VI-I aC)
Pausa / cafè
De 18:30 a 19:30h: Presentació de comunicacions
De 19:30 a 20:30h: Debat final de sessió

Dissabte 5 de novembre
Represa de les sessions
De 10:00 a 11:30h: Ponència a càrrec del Dr. Josep Maria Nolla i Brufau, professor de la Universitat de Girona. L’època romana. Romanització, conquesta i explotació del territori (segle II aC-V dC)
Pausa / cafè
De 12:00 a 13:00h Presentació de comunicacions
De 13:00 a 14:00h Debat final de sessió

Dinar

De 16:30 a 18:00h Ponència a càrrec del Dr. Pere Castanyer i Masoliver, arqueòleg-conservador del Museu d’Arqueologia de Catalunya - Empúries. Període tardoromà i visigot, fins a la formació del comtat (segle V-IX).
Pausa / cafè
De 18:30 a 19:30h Debat final de sessió
Clasura del congrés
 

Coordinador del congrés:
Joaquim Tremoleda

Contacte:
assemblea@amicsdebesalu.cat
 

COMUNICACIONS
Extensió màxima de 30.000 caràcters (12 pàgines DIN-A4), notes incloses, i amb un màxim de 6 elements gràfics.
Presentació en suport digital (processador de textos Word) acompanyat d’un resum d’un màxim de 12 ratlles en lletra tipus Arial 11 i la seva  traducció a l’anglès. Cal especificar les dades de l’autor i l’àmbit  d’adscripció.
Termini màxim de presentació del text revisat i corregit a efectes de publicació: 15 de gener de 2017.
A efectes de lectura i admissió pel comitè corresponent, es prega que s’enviï el resum abans del 30 de juny de 2016.
Les actes es publicaran a inicis de l’any 2017.
 

L’accés a la XII Assemblea és lliure i gratuït.
En cas de voler rebre les Actes en el moment de la seva edició, cal fer la inscripció i si s’escau, abonar la quantitat corresponent mitjançant transferència bancària al número de compte corrent del BBVA:
ES03 0182 0885 9702 0850 2969
Com a concepte es recomana posar el nom i cognoms.

Preu de les actes:
Soci d’Amics de Besalú ............................................ gratuït
Autor de comunicació ............................................... gratuït
Congressista no soci ..................................................... 20 €
Soci d’entitat col·laboradora ..................................... 15 €
 
Les inscripcions es poden fer mitjançant el web d’Amics de Besalú i el seu comtat (www.amicsdebesalu.cat) o complimentant la butlleta adjunta i fent-la arribar per mail (assemblea@amicsdebesalu.cat) o correu postal (C/ Portalet, 7. Besalú).

NOM ______________________________________
COGNOMS _________________________________
ADREÇA ____________________________________
POBLACIÓ __________________________________
TELÈFON ____________________________________
@ _________________________________________

Presenta comunicació             SI                    NO
Actes                                     SI                     NO
Dinar                                      SI                     NO