Bibliografia / Història de l'Art / Història Medieval

Història Medieval

Adell i Gisbert, Joan Albert; Notes per a l'estudi del patrimoni arquitectònic de Besalú
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983, p. 113-128
 

Boto Varela, Gerardo; Relíquies i arquitectura monàstica a Besalú
 Ajuntament de Besalú, 2006.
 

Boto Varela, G.; El tempel abacial de Sant Pere de Besalú. Facultats representatives i caracterització funcional
Relíquies i arquitectura monàstica a BesalúAjuntament de Besalú, 2006.
 

Mazure-Bourandy; Anne Marie; Santa Maria de Besalú, Relations entre son histoire et son architecture
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983, p. 295-314
 

Mir del Pozo, Francesc X. El centre de Besalú.
Amics de Besalú, 1995
 
Valero Molina, J. Art i devoció en època baixmedieval
Relíquies i arquitectura monàstica a BesalúAjuntament de Besalú, 2006.