Bibliografia / Història de l'Art / Contemporànea

Contemporànea

Corominas, J.M. - Marquès, J. Catálogo monumental de la provincia de Gerona. La comarca de Besalú.
Diputació de Girona, 1960
 

Soler i Masferrer, Narcís; Notes sobre la terrissa de Besalú
V Assemblea d'Estudis del seu Comtat, Amics de Besalú. 1983, p. 203-222