Publicacions / Llibres / Sis mil anys vivint a la vora dels aiguamolls de la vall d’en Bas

Sis mil anys vivint a la vora dels aiguamolls de la vall d’en Bas

Autor: Gabriel Alcalde, Maria Saña et alii

Editor: Amics de Besalú i el seu Comtat. Centre d’Estudis

Any d'edició: 2009

De la història de la vall d’en Bas dels moments anteriors als primers documents escrits que hi fan referència, no se n’ha sabut gairebé res fins fa molts pocs anys. Les publicacions on es tractava la Prehistòria, l’Edat Antiga o els inicis de l’Edat Mitjana en donaven, només, algunes poques dades, i moltes d’elles eren aïllades o sense un excessiu fonament científic.
Un punt d’inflexió considerable pel que fa a la descoberta de jaciments arqueològics a la vall d’en Bas està relacionat amb les importants obres viàries que s’hi ha fet a partir de 2005, amb la construcció de la variant de Sant Esteve d’en Bas i de la carretera d’accés al túnel de Bracons.
A partir de tots aquests treballs arqueològics, actualment es disposa d’una considerable documentació sobre les ocupacions humanes de la vall d’en Bas en els moments anteriors al segle X. Sabem que durant el període neolític es va viure a la zona de Codella i de La Dou, que durant l’edat de bronze i en moments ibèrics i medievals hi havia persones que estaven a l’entorn de La Serra, que en època romana estava ocupat un indret prop de Rubió i que al període visigòtic hi havia persones instal•lades prop de l’Aubert.
L’objectiu d’aquest llibre és presentar els diferents treballs arqueològics i les dades que se n’han obtingut i que permeten conèixer una mica millor la vall d’en Bas en els sis mil anys que transcorren entre el període neolític i el segle X de la nostra era.

PVP: 15 €

Index


- La recerca arqueològica a la vall d’en Bas. GABRIEL ALCALDE I MARIA SAÑA
- La formació de la vall d’en Bas. MARTA PUIGURIGUER I LLORENÇ PLANAGUMÀ
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas. FRANCESC BURJACHS
- 4.680 anys abans de la nostra era a Codella, primeres experiències pageses a la vall d’en Bas. GABRIEL ALCALDE, LÍDIA COROMINAS, ELISABETH LLADÓ, MARIA SAÑA, CARLES TORNERO I ÀLEX VALENZUELA
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas a l’entorn del 4.680 abans de la nostra era. FRANCESC BURJACHS
- 4.350 anys abans de la nostra era, ocupacions humanes a la zona de La Serra. GABRIEL ALCALDE, LÍDIA COROMINAS, ELISABETH LLADÓ, MARIA SAÑA, CARLES TORNERO I ÀLEX VALENZUELA
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas a l’entorn del 4.350 abans de la nostra era. FRANCESC BURJACHS
- 930 anys abans de la nostra era, ocupacions humanes a la zona de La serra. GABRIEL ALCALDE, JOSEP BURCH, JORDI GIBERT I MARIA SAÑA.
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas a l’entorn de 930 anys abans de la nostra era. FRANCESC BURJACHS
- A l’entorn del canvi d’era a Rubió. JORDI GUÀRDIA I KARIN HARZBECHER
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas a l’entorn del canvi d’era. FRANCESC BURJACHS
- Segles VIII-X, un assentament rural a L’Aubert. CRISTIAN FOLCH, JORDI GIBERT
- La vegetació i el clima a la vall d’en Bas als segles VIII i IX. FRANCESC BURJACHS
- Als segles IX-XI: vil•les, esglésies i castells. CRISTIAN FOLCH I JORDI GIBERT
- Sis mil anys vivint a la vall d’en Bas. GABRIEL ALCALDE I MARIA SAÑA
- Recull de bibliografia arqueològica de la vall d’en Bas (1990-2008)