Publicacions / Llibres / La Guerra del Francès al cantó de Besalú

La Guerra del Francès al cantó de Besalú

Autor: Joan López Carrera - Josep Riu Roura (Coord.)

Editor: Amics de Besalú i el seu Comtat

Any d'edició: 2010

Besalú va entrar en el conflicte el dia 10 de juny de 1808 amb la creació d’una junta local de defensa. El detonant fou una carta de l’Ajuntament del Torn avisant que s’apropaven tropes franceses. Besalú es convertí en un punt de pas i de sojorn pel combatents...

PVP: 20 €

Index

MARCHENA DOMÍNGUEZ, JOSÉ . Pròleg.
-Cádiz (1808-1812): Guerra, sitio y constitución
-Cádiz, testido y cabecera de la guerra
-Cádiz, ciudad situada; Cádiz, “Ciudad España”
-Cádiz, Faro de modernización política
-Conclusiones
 
LÓPEZ CARRERA,JOAN. La Guerra del Francès al Cantó de Besalú. 
-Antecedents
-La Guerra del Francès
-La Guerra del Francès a Besalú
 
RIU ROURA, JOSEP - LÓPEZ CARRERA, JOAN. Josep Pujol, alies Boquica. Un afrancesat fill de Besalú.
-Els afrancesats
-Josep Pujol i Barraca, alies Boquica
-Josep Pujol, francmasó
-Josep Pujol, bandoler
-Josep Pujol, militar
-Josep Pujol a Besalú
-Els darrers dies
-Dos finals coincidents en el temps: Napoleó i Boquica
 
PLANAS SERRA, ALBERT. Els patriotes al cantó de Besalú durant la Guerra del Francès.
-Els patriotes al cantó de Besalú durant la Guerra del Francès.
-Catecismo español
-Els francesos marxen de Besalú
 
FUMANAL PAGÈS, MIQUEL ÀNGEL. Destrucció i recuperació del patrimoni cultural besaluenc (1808-1817)
-Consideracions generals. Els arxius
-Guerra, francesos, patrimoni
-La destrucció del patrimoni civil i militar
-Destrucció i saqueig del patrimoni eclesiàstic
 
FRIGOLA TORRENT, JOAN. Els efectes econòmics i demogràfics de la Guerra del Francès al cantó de Besalú.
-Introducció
-La prosperitat del segle XVIII
-La Guerra Gran: el punt de partida d’una crisi de llarga durada (1793-1814)
-La Guerra del Francès (1808-1814): sis anys de guerra, fam i epidèmies
-La recuperació econòmica i demogràfica: un nou període de prosperitat (1814-1857)