Publicacions / Llibres / Santa Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma

Santa Maria de Besalú. Arquitectura, poder i reforma

Autor: Nazaret Gallego Aguilera

Editor: Amics de Besalú i el seu Comtat

Any d'edició: 2007

Aquest llibre és el resultat d’un treball de recerca portat a terme per la Sra. Nazaret Gallego Aguilera sota el títol “Santa Maria de Besalú. La materialització edilícia del procés de reforma canonical. D’Aquisgrà als canonges agustinians de Sant Ruf d’Avinyó”. En aquest llibre hi podem trobar els resultats de la feina de camp realitzada a les restes (recentment restaurades) de l’església de Santa Maria, així com de la recerca de documents que es troben en arxius de tot el territori català i que aporten una proposta de la historia del turó del castell on està ubicat el temple, tan pel que fa a la història d’hàbitat, com de l’arquitectura i del seguiment de la vida regular que en ell si va fer en el període comprès entre els segles X i XII. A més, aquesta publicació aporta material bibliogràfic i d’il·lustracions que, segur, interessarà els estudiosos del tema.

PVP: 20 €

Index

Agraïments
Presentació
Prefaci
1. El comtat de Besalú en el context polític i religiós de la Catalunya del segle X al XII
2. Nudus nudum Christo sequi. Aquisgranesos i agustinians en la reforma canonical a Catalunya durant els segles X-XII
3. Les esglésies de Besalú a la llum de les fonts textuals
4. Quod digne et elegantissime preaedictus presul peregit! La interpretació dels resultats de l’última intervenció arqueològica al turó de Santa Maria.
5. La configuració edilícia del temple agustinià de Santa Maria. Hipòtesi de restitució.
6. L’art de seduir. El desplegament d’un programa escultòric al temple agustinià de Santa Maria.
7. Un marc edilici per a la vita communis: el claustre canonical
8. Viure en la consciència del present, perviure en la memòria del passat. Les inscripcions obituàries de Santa Maria de Besalú
9. Conclusions
Bibliografia
Apèndix documental
Il·lustracions