Publicacions / Llibres / Les muralles de Besalú. Restitució cartogràfica

Les muralles de Besalú. Restitució cartogràfica

Autor: Jordi Sagrera

Editor: Amics de Besalú i el seu Comtat - Ajuntament de Besalú

Any d'edició: 2010

L’autor repassa l’urbanisme del Besalú alt medieval a traves de les intervencions arqueològiques i d’un document que les autoritats municipals de Besalú van encarregar a l’any 1447 per tal de saber quines reparacions s’havien de fer.

Index

- Antecedents
- Introducció
- Les muralles i l’evolució del centre històric de Besalú
- Un recorregut per la muralla a l’any 1447
- La intervenció arqueològica en el pati de la moneda
- El portal del carrer Comte Bernat Tallaferro i muralla de Rocafort
- El Castell comtal i el priorat de Santa Maria
- El portal de Rocafort
- La Torre Lardera
- El segon portal de Rocafort i el barri de Capellada
- El barri de Sant Martí de Capellada en el segle XIV
- La torre i la porta Vescomtal o de la Devesa
- El Castell i el recinte de la Força a l’època baix medieval
- Bell·lloc
- Torell
- Vilarrobau i Portaguera
- La muralla del carrer Ganganell
- El Prat de Sant Pere
- De l’hospital al Portalet en el segle XIV
- Del portal dels jueus fins el pont
- Cloenda
- Bibliografia