Publicacions / Llibres / El centre Històric de Besalú

El centre Històric de Besalú

Autor: Francesc J. de Mir

Editor: mics de Besalú i el seu Comtat

Any d'edició: 1994

L’autor utilitza l’anàlisi històrica per centrar l’estudi de la realitat física de Besalú, basant-se en treballs realitzats per historiadors. Fa especial referència als esdeveniments locals que han tingut una repercussió més directe sobre Besalú i que serveixen de base a l’evolució del centre històric i a les transformacions urbanístiques dels seus barris.

Analitza cada època a partir dels edificis que es conserven i de les dades documentals de què disposa, ja que l’estudi de l’evolució dels sistemes formals i constructius és bàsic per datar els edificis. Les vies de circulació, els accessos al nucli urbà, la distribució de les edificacions, i la localització de les activitats són aspectes que l’autor tracta.

El llibre és el resultat de les complexes interrelacions existents entre els esdeveniments històrics, la demografia, la realitat econòmica i l’estructura social.

Index

Índex:

- Introducció.
- La prehistòria.
- La formació de Besalú. 818-957. Els comtes independents. El preromànic.
- El primer creixement de Besalú. Els comtes de Besalú. El primer romànic. 957-1084.
- El segon creixement. Els comtes de Barcelona. El segon romànic. 1084-1190.
- La consolidació. Els murs nous. El Besalú gòtic. 1190-1385.
- La crisi. 1385-1492.
- La davallada. 1492-1714.
- La reconstrucció. 1714-1809.
- El Besalú nou. 1809-1909. Les transformacions urbanístiques.
- El Besalú actual.
- Membres d’Amics de Besalú i el seu comtat.