Publicacions / Llibres / Besalú al segle XVII

Besalú al segle XVII

Autor: Joan López i Josep Riu

Editor: Amics de Besalú i el seu comtat

Any d'edició: 2014

Dos trets caracteritzaven la vila de Besalú al llarg del segle XVII: el ser cap d’una sotsvegueria i el manteniment de la condició de vila reial, amb els privilegis que això comportava. A aquesta posició cal afegir-hi la seva importància, ja no política, sinó religiosa –canonges de Santa Maria, monjos
benedictins del monestir de Sant Pere, la parròquia de Sant Vicenç, nombroses confraries...– que la convertien en cap de l’ardiaconat més extens dels quatre que composaven la diòcesi de Girona a l’època i el que incorporava més esglésies. Aquesta imatge de Besalú pot portar a una visió optimista del poble, visió que canvia de perspectiva si, sortint del segle, el contemplem amb una mirada temporal més global: en tal cas, el segle XVII es trobaria en el punt mig de la llarga davallada que va començar amb l’extinció del comtat de Besalú fins a arribar als nostres temps.

PVP: 20 €

ISBN: 9788461723416

Index

 1. Introducció
 2. Relació Catalunya-Espanya
 3. Besalú en l’estructura política de Catalunya
 4. Catalunya una societat estamental
 5. El bandolerisme
 6. Les eleccions a la Universitat de Besalú
 7. El Priorat de Santa Maria, una peça cobejada
 8. Un caçador de bruixes
 9. La Pia Almoina: primer període
 10.  Les donzelles pobres
 11.  Relacions de Catalunya amb Espanya entre 1620 i 1640
 12.  La col·laboració de Besalú a l’economia reial
 13.  El problema dels allotjaments
 14. Cap a la Guerra dels Segadors
 15.  La Guerra dels Segadors
 16.  Besalú en vigílies de la Guerra dels Segadors
 17.  Besalú durant la Guerra dels Segadors
 18.  Les monedes de Besalú durant la Guerra dels Segadors
 19.  Francesc Climent, un abat filipista
 20.  La pesta a Besalú
 21.  La família Colomer-Cruïlles
 22.  La Pia Almoina: segon període
 23.  La música a Besalú
 24.  Frau fiscal
 25.  Els censals de Sant Vicenç
 26.  Les confraries
 27.  La vida religiosa a Besalú
 28.  Les finances municipals l’any 1699
 29.  De la Pau dels Pirineus a finals de segle
 30.  Abat de Sant Pere i President de la Generalitat
 31.  Besalú, sotsvegueria i ardiaconat
 32.  Epíleg