Publicacions / Assemblea

CrèditsPDF

Normes de PublicacióPDF

- Revista nº: 12

- Revista nº: 11

-Crèdits PDF

-Índex PDF

-Els documents de Besalú a l’Arxiu Comtal de Barcelona i els misteris del darrer comte de Besalú (segles XI-XII). Josep M. Salrach PDF

-Les fronteres en els comtats catalans i a Europa pels volts de l’any 1100. Enric Dolset PDF

-Aproximació a la petita noblesa dels segles X al XII. Jaume Vilaginés PDF

-Comunitats pageses del comtat de Besalú (segles XII-XIII). Lluís To Figueras PDF

-Les sitges de l’era d’en Xiua: un exemple de l’alimentació en la Besalú medieval. Joan Frigola, Anna Madroñal i Alejandro Valenzuela PDF

-Artistes, models o obres? Els capitells romànics de Santa Maria de Camprodon i la transferència artística dels tallers rossellonesos. Carles Sánchez Márquez PDF

-El Sant Sepulcre de Palera. Un lloc de pelegrinatge al comtat de Besalú. Laura Bartolomé Roviras PDF

-El comte Miró Bonfill i l’arribada de les relíquies al monestir de Sant Pere de Besalú. Lourdes de Sanjosé i Llongueras PDF

-L’Aubert (la vall d’en Bas, la Garrotxa) (segles VI-X dC): un assentament rural en els orígens del Comitatus Bisuldunense. Cristian Folch Iglesias i Jordi Gibert Rebull PDF

-Parròquies i delmes al comtat de Besalú (segles IX-XIV): elements per a una redefinició del feudalisme català. Elvis Mallorquí PDF

-Els monestirs de Sant Joan de les Abadesses i Santa Maria de Ripoll a principis del segle XII. Joan Ferrer PDF

-El casament de Bernat III de Besalú: lluita fratricida i annexió territorial entorn del 1111. Martí Aurell PDF

- Revista nº: 10

- Revista nº: 9

- Revista nº: 9

- Revista nº: 8

- Revista nº: 7

- Revista nº: 7

- Revista nº: 6

- Revista nº: 5

- Revista nº: 4

- Revista nº: 4

- Revista nº: 2

- Revista nº: 1

VII Assemblea d'Estudis sobre el seu Comtat - vol. 2

Numero: 7

Any: 1991


Publicació de les comunicacions presentades a la setena Assemblea d'Estudis

PVP: 20 €